Realizace vertikální zahrady Ortisgreen. Systém je napojen na vodovodní řad a odpad a je kontrolován wifi řídící jednotkou. 

Rozměr zahrady 2,5 x 3×5 m.