Nejužší možná vertikální zahrada o rozměru 0,5m x 2,5m.